Vissa dagar...

... är bra dagar.

Andra är måndagar.

Plastjul

Vi har plastjul denna helg. Det är trevligt.

Jag har fått en magic mouse. Det är också trevligt.

Sabina är också trevlig.