iPad

Jag har känt på en iPad.

Jag vill ha en iPad.