Markus Holmström

Curriculum Vitae

Om mig

Markus Holmström
Stubbåkersvägen 11, 743 34 Storvreta
markus.holmstrom@gmail.com
34 år
Jag är en metodisk och strukturerad generalist inom ledarskap, kommunikation och IT. Med utgångspunkt i att allt kan förbättras vill jag spela på hela mitt kunskapsregister för att möjliggöra utveckling.

Viljan till ett abstrakt ansvarstagande är min nyckel till att det arbete jag utför bidrar till att stärka struktur, mål och varumärke. Som person är jag social och har både vilja och en god förmåga att förstå hur andra tänker.

Jag är sedan 2010 gift med Elisabet och även far till tre barn.

Erfarenhet

Utbildning

IHM Business School

Online
Agil förändringsledning
Agil utbildning som gett mig förståelse för den agila världen, förmåga att leda organisationer enligt agila värderingar och principer, förståelse för SCRUM och Kanban, förmåga att genomföra utveckling i enlighet med agila modeller, förstelse för vikten av självorganiserande team och hur ledarskap påverkar en agil organisation och förståelse för vilka beteenden som krävs av agila ledare för att det agila arbetssättet skall fungera som bäst
2021

Mittuniversitetet

Online
Företagsekonomi – externredovisning (7,5hp)
Kursen har gett mig grundläggande kunskaper om begrepp och metodik i redovisning. Kursen har behandlat lagstiftning, rekommendationer och praxis samt löpande bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balans- och resultaträkningar.
2021

Johannelunds teologiska högskola

Uppsala
Kandidatexamen i teologi (180hp)
Johannelunds teologiska högskola ger teologisk utbildning upp till masternivå. Min kandidatexamen består av en blandning av kurser inom de teologiska disciplinerna exegetisk teologi, historisk praktisk teologi, systematisk teologi samt religionsvetenskap A (30hp) vid Uppsala Universitet. Ladda ner C-uppsats med titeln Verktyg för varaktig tro.
2009 – 2020

Högskolan i Kristianstad

Online
Webbdesign och grafisk design (30hp)
Grundkurs i grafisk design (7,5hp), grafisk design tryck (7,5hp), interaktionsdesign (7,5hp), interaktiva medier (7,5hp). 
2013

Högskolan i Jönköping

Online
Digital bildbehandling (7,5hp)
Ett samarbete mellan Moderskeppet och Högskolan i Jönköping (numera Jönköping University). I kursen lärde jag mig bildbehandla egna foton med hög kvalitet och noggrannhet samt att förstå hur behandlingen påverkar bildberättandet.
2007 – 2008

Katedralskolan

Uppsala
Naturvetenskap Bioteknologi (3 år gymnasium)
Naturvetenskapligt program med inriktning bioteknologi (mikrobiologi och biokemi). 
2004 – 2007

Anställningar

EFS – en missionsrörelse i Svenska kyrkan

Uppsala
Fastighet-, IT- och servicechef
Som chef för EFS avdelning för fastighet och service har jag arbetsledaransvar för sju personer och budgetansvar. Avdelningen ansvarar för fastighetsunderhåll, drift, IT-system och IT-stöd, lokalvård, service, reception och arkiv. 
2018 – pågående

Salt – barn och unga i EFS

Uppsala
Vik. Generalsekretare
Under ett år vikarierade jag som generalsekterare, högsta tjänsteman, inom Salt. Ansvar för personal, strategi, budget och teologi. Arbetade i relation till organisationens styrelse.
2016 – 2017
Biträdande Generalsekretare
Tjänstetitel som organisationssekreterare före 2017. Som organisationssekreterare och biträdande generalsekreterare för Salt verkade jag som administrativ chef och budgetansvarig för organisationen och delansvarig för strategi och vision.
2015 – 2019
Kommunikatör
Som kommunikatör på Salt ansvarade jag för insamling, grafisk design, webb, sociala medier samt kommunikationsstrategi. Tillsammans med kollegorna lanserade vi söndagsskolematerial, digitala plattformar, webbkurser, slog insamingsrekord och uppmuntrade och utrustade lokala föreningar till verksamhet för barn och unga. 
2012 – 2018

EFS Mittsverige

Stockholm
Redaktör, webredaktör och informatör
Som redaktör för EFS Mittsveriges medlemstidning Mitt i ansvarade jag för hela produktionen, från idé till layout och tryck. Jag ansvarade också för utveckling av web och innehåll. 
2007 – 2012

Svenska kyrkan Lindome Församling

Lindome, Göteborg
Vik. Ungdomsledare
Som ungdomsledare i Lindome församling ansvarade jag för verksamheten för ungdomar samt deltog som ledare för barn från 10 år. Ungdomsverksamheten bestod främst i samtalsgrupper, gemenskapsgrupper samt ungdomsinriktade gudstjänster. 
2009

Förtroendeuppdrag

EFS Mikaelskyrkan

Uppsala
Sekreterare
Församlingen EFS i Mikaelskyrkan leds av en styrelse. Utöver sekreteraruppdraget har arbetsledning, ekonomiansvar och kommunikationsansvar legat under mitt mandat i olika perioder.
2017 – 2021

Salt – barn och unga i EFS

Uppsala
Ordförande, Vice ordförande
Från 2010 valdes jag till vice ordförande och från 2011 till ordförande. Strax innan årsmötet 2012 anställdes jag på kansliet och behövde därför lämna presidiet. Med ett år kvar på mandatperioden avslutades styrelseuppdraget 2013. 
2011 – 2012
Sekreterare
Från 2008 hade jag ordinarie plats i presidiet för Salt. 
2008 – 2010
Ledamot
Organisationen Salt – barn och unga i EFS bildades 2005 och vid årsmötet 2007 valdes jag in som ledamot. Vid styrelsens konstituering tog jag direkt uppdraget som vice sekreterare. 
2007 – 2013

Mareld Design

2012 startade jag mitt eget företag med fokus på grafisk design, webbdesign och kursverksamhet.
Till hemsidan för Mareld design

Kompetens

Kommunikation & Media

Adobe CC (InD, ILL, LR, PS)
85%
Grafisk Design
90%
Webbdesign & Wordpress
85%
Foto, Film, Redigering
70%
Ljudteknik
60%

Processer & Ansvar

Arbetsledning
70%
Projektledning
85%
Processutformning
60%
Styrelsearbete
85%

IT & System

Mac OS, iOS
95%
Windows
80%
Windows Server
55%
Office 365
55%
Google Suite
75%
Nätverk
55%

Kontakta mig

Eller ring mig

0738–09 03 99

homeenvelopeusermap-markercalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram